headerphotoheaderbottom

Typy sporů

OBCHODNÍ SPORY

 • Mediace úspěšně řeší dodavatelské a odběratelské vztahy, spory vyplývající z rozličných smluv včetně zaměstnaneckých a vlastnických sporů. Prioritou je důvěrné jednání a možnost zachování spolupracujících vztahů do budoucna, za nově nastavených podmínek, např:
  • Dodavatelské smlouvy
   Distribuční smlouvy, smlouvy s partnery
   Řešení existujících sporů před provedením due diligence společnosti
   Spory mezi vlastníky firmy
   Řešení polupráce členů týmu
   Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci

RODINNÁ MEDIACE

 • Mediace pomůže partnerům či členům rodiny vyřešit řadu konfliktů vyplývajících ze vzájemných vztahů a zachovat si dobré vztahy a vzájemný respekt do budoucna. Možné oblasti sporů:
  • Rozvodové a porozvodové situace
   Výchova dětí a úprava styku s dětmi
   Vícegenerační a příbuzenské spory
   Dědická řízení a majetkové příbuzenské spory
   Výchovné spory, komunikační a vztahové konflikty

OBČANSKÉ SPORY

 • Mediace pomáhá řešit řadu občanských sporů vyplývajících z běžného života včetně těchto oblastí:
  • Sousedské spory
   Majetkové a finanční spory mezi partnery
   Komunitní spory
   Ekologické spory
   Spory mezi majiteli a nájemníky nemovitostí
   Realitní spory
   Vztahy mezi občanem a institucí
   Dědické spory
   Náhrady škody apod.

SPOTŘEBITELSKÉ SPORY

 • Spotřebitelské spory jsou rostoucí oblastí sporů, kde může být mediace velice účinná. Jde zejména o spory zákazníků a dodavatelů služeb, jako např.:
  • Reklamace zboží a služeb
   Stížnosti na služby cestovních kanceláří

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates