headerphotoheaderbottom

Časté dotazy


 • Co je mediace?
  Mediace je rychlým a efektnivním mimosoudním způsobem řešení konfliktů a sporů. Jde o neformální, dobrovolný, soukromý a důvěrný proces vhodný všude tam, kde strany chtějí nalézt společné řešení do budoucna.

 • Je mediace vůbec pro mě?
  Řešení sporů prostřednictvím mediace je v porovnání např. se soudním řízením výrazně rychlejší, levnější a efektivnější řešení rozličných konfliktů a sporů. Mediace je zaměřená do budoucna a umožňuje stranám zachovat dále spolupráci a zlepšit vzájemné vztahy. Mediace končí uzavřením mediační dohody vzájemně rovnocenných stran.
  Pokud si nejste jisti, zda je váš případ k mediaci vhodný, nezávazně nás kontaktujte. Specialisté mediačního centra proMEDIALOG jsou tady pro vás.

 • Je můj případ vhodný k mediaci?
  Mediace je vhodná všude tam, kde mají sporné strany vůli se dohodnout, jsou v relativně rovnocenném postavení a mají na zřeteli vzájemné vztahy a řešení do budoucna. Nezanedbatelné jsou také alternativní soudní finanční náklady a časová zdlouhavost.
  Mediací lze řešit řadu rozličných sporů, na jejich ukázky se můžete podívat ZDE.
  Pokud si nejste jisti, zda je váš případ k mediaci vhodný, nezávazně nás kontaktujte. Specialisté mediačního centra proMEDIALOG jsou tady pro vás.

 • Případy nevhodné k mediaci
  Mediace je vhodná pro spory, které jsou dlouhodobé, vzájemně propojené, provázané, případy, kdy strany dávají přednost soukromému projednání a kdy jsou pozice obou stran relativně vyvážená. Dále jde o strany, které mohou za sebe samostatně uvažovat a vyjednávat. Případy nevhodné k mediaci mohou zahrnovat ty to prvky:
   Předmět sporu může mít povahu trestné činnosti
   Mocenské pozice stran jsou výrazně nerovné
   K řešení situace je potřeba důkladné studium důkazních materiálů, výslech svědků apod.
   Možnost domácího násilí, zřejmý strach apod.
   Některá strana není schopna se reprezentovat (např. nemoc, závislost apod.)
   Některá strana nemá vůli se dohodnout, má kategorické požadavky, není prostor pro jednání. Např. není zaměření na budoucnost
  Pokud si nejste jisti, zda je váš případ k mediaci vhodný, kontaktujet nás nezávazně ZDE. Specialisté mediačního centra proMEDIALOG jsou tady pro vás.

 • Jak mediace funguje?
  ZDE si můžete prohlédnout a stáhnout krátkou prezentaci o průběhu mediace.

 • Jak postupovat, když mám zájem?
  Neváhejte a zkuste nás nezávazně kontaktovat ZDE. Mediátoři mediačního centra proMEDIALOG jsou vám k dispozici.

 • Mediace nařízená soudem
  Dle ustanovení občanského soudního řádu může soud navrhnout anebo i nařídit stranám první setkání s mediátorem. Tímto rozhodnutím se přeruší jednání a zároveň se zastavuje běh promlčecích lhůt. Soud vás vyzve, abyste si vybrali mediátora, anebo, pokud se nedohodnete na vhodné osobě, soud mediátora sám určí.
  Seznam zapsaných mediátorů je veden ministerstvem spravedlnosti a je k nahlédnutí ZDE. Ze seznamu si vyberete mediátora, který vám bude nejlépe vyhovovat z hlediska místa působiště, jazyka a zkušeností.
  Mediátor vás při kontaktu a setkání informuje o možnostech a výhodách mediace pro vasi situaci. V případě, že se obě strany dohodnete na mediaci, může být mediace zahájena. Soudem nařízená mediace je v minimálním trvání tří hodin, odměna pro mediátora v rámci této povinnosti je 400 Kč za hodinu dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb.
  Mediátoři mediačního centra proMEDIALOG jsou vám k dispozici k nezávazné konzultaci ZDE.

 • Jak se mám na mediaci připravit?
  Na rozdíl od soudního řízení, kde soud studuje velké množství spisů a materiálů k případu, mediace je procesem jednání dvou stran za účasti nezávislého prostředníka, který o sporném případu ví zpočátku velmi málo. Proto je potřeba se dobře na jednání připravit, a to jak navenek, tak vnitřně:
   Provést shrnutí, hlavních a relevantních informací o případu včetně např. časového vývoje. Ujasnit si případ pro stručné představení mediátorovi.
   Identifikovat hlavní sporné body k jednání.
   Pověřit jednáním osobu, která má odpovídající informace a pravomoci jednat, rozhodovat, posuzovat řešení v rámci daného sporu, která je pro jednání důležitá.
   Mediace je jednáním zodpovědných stran, avšak je možné dle přání, zahrnout do jednání také právní zástupce.
  Tyto informace je možné pro mediátora např. krátce shrnout v písemné formě. Mediace je soukromým a důvěrným procesem, mediátor je vázán mlčenlivostí a zachováním důvěrnosti informací.
  Dále je vhodné zodpovědět si vnitřně několik následujících otázek:
   Jaké jsou mé potřeby v tomto jednání a co by je uspokojilo?
   Které předměty jednání jsou pro mě nejdůležitější a které okrajové?
   Jaké jsou mé skutečné zájmy?
   Jaký výsledek by pro mě byl ideální? Jaký ještě akceptovatelný?
   Jaké mám alternativy, když se nedohodneme? Jak dobré či špatné jsou?
   Co se stane, když se nedohodneme?

 • Mohou se mediace zúčastnit právní zástupci?
  Ano, mediačního jednání se mohou právní zástupci stran účastnit. Jejich roje je však jiná než při klasickém soudním nebo arbitrážním řízení. Mediace je dobrovolný a aktivní proces jednání dvou zodpovědných stran, které mají vůli se dohodnout a společně hledat vhodná řešení do budoucna. Mediátor je pouze prostředíkem, na jeho názoru nezáleží a není třeba jej např. právně ovlivňovat, ani není třeba předkládat důkazy, kromě materiálů podstatných pro budoucí dohodu a její věrohodnost. Role právních zástupců v mediaci není tedy zaměřena na „bojové“ hájení jedné strany proti druhé, ale spíše na možnost pomoci svému klientovi uzavřít tu nejlepší možnou dohodu.
  Pokud máte zájem přizvat na mediační jednání své právní zástupce, informujte o tomto mediátora co nejdříve, abychom mohli společně probreat specifika takového jednání.

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates