headerphotoheaderbottom

Co je mediace

  • Mediace je rychlým a efektnivním mimosoudním způsobem řešení konfliktů a sporů. Jde o neformální, dobrovolný, soukromý a důvěrný proces vhodný všude tam, kde strany chtějí nalézt společné řešení do budoucna, zachovat si vzájemné vztahy a dále spolupracovat.

  • Mediace je vedena zkušeným mediátorem, prostředníkem, který je nezávislý a neutrální, napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a potřeby, podporuje diskuzi a pomáhá hledat pozitivní řešení do budoucna.

  • Výsledkem mediačního jednání je řešení uspokojivé pro obě strany, formulované v reálné a prakticky uskutečnitelné mediační dohodě. Tato dohoda má po schválení soudem či notářem právní vykonatelnost.

  • Na rozdíl od zdlouhavých a nákladných soudních sporů je mediace vysoce důvěrným a efektivním procesem. Má dlouhodobou tradici v obchodních, občanských, spotřebitelských i rodinných sporech v Evropě i USA.

  • Cílem mediačního jednání je uzavřít jasně formulovanou, srozumitelnou, reálnou a prakticky uskutečnitelnou dohodu. V případě soudního jednání vede účast v mediačním řízení k pozastavení promlčecích a prekluzivních lhůt a vysoce zvyšuje pravděpodobnost uspokojivé mimosoudní dohody.

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates