headerphotoheaderbottom

proMEDIALOG - Profesionální mediace v dialogu s vámi

  • Mediační centrum proMEDIALOG poskytuje profesionální služby a poradenství v oblasti řešení obchodních, spotřebitelských, občanských a rodinných sporů. Tým našich specialistů je tvořen mediátory zapsanými na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR a vázanými Evropským mediačním kodexem. Součástí našich služeb je také poradenství v oblasti pedagogické psychologie.

  • Uvažujete-li o možné mediaci, zkuste nás nezávazně kontaktovat.

Co je to mediace

  • Mediace je rychlým a efektivním mimosoudním způsobem řešení sporů. Jde o neformální, dobrovolný, soukromý a důvěrný proces vhodný tam, kde strany chtějí nalézt společné řešení do budoucna, zachovat si vzájemné vztahy a dále spolupracovat.

  • Mediace je vedena zkušeným mediátorem, prostředníkem, který je nezávislý a neutrální. Mediátor pomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a potřeby, podporuje a řídí diskuzi a pomáhá hledat pozitivní řešení do budoucna.

  • Výsledkem mediačního jednání je řešení uspokojivé pro obě strany, formulované v reálné a prakticky uskutečnitelné mediační dohodě. Tato dohoda má po stvrzení soudem či notářem právní vykonatelnost. Účast v mediačním řízení vede k pozastavení promlčecích a prekluzívních lhůt a vysoce zvyšuje pravděpodobnost usp okojivé mimosoudní dohody. Pomocí mediace je také možno řešit již probíhající soudní spory.

Náš tým

  • Mgr. Andrea Vyskočilová je advokátka a mediátorka, poskytuje mediace v češtině a angličtině. Je akreditovanou mediátorkou Asociace mediátorů ČR a mediátorkou spotřebitelských sporů v rámci projektu ADR Ministerstva průmyslu a obchodu. Má osm let zkušeností v mezinárodní právní kanceláři v oblasti obchodního práva a cenných papírů.

  • Ing. Jana Karakolevová poskytuje mediace v češtině a angličtině. Má více než deset let zkušeností v oblasti poradenství při mezinárodních akvizicích firem, financování, due diligence, řešení konfliktů, facilitace a vyjednávání obchodních transakcí.

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates